Madde 4 - Genel ilkeler

(1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

  • a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
  • b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
  • c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
  • ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
  • d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.