Standart Sözleşme ve Bağlayıcı Şirket Kurallarına İlişkin Taslak Dokümanlar Hakkında Kamuoyu Duyurusu


Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması" başlıklı 9'uncu maddesinin 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla değişik ve 01.06.2024 tarihinde yürürlüğe girecek hâlinin on birinci fıkrasında bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüştür. Bu çerçevede, Kurum tarafından "Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlanarak 09.05.2024 tarihinde kamuoyunun görüşlerine sunulmuştur.

Bu defa, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16.05.2024 tarihli ve 2024/763 sayılı Kararı ile söz konusu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca kişisel verilerin yurt dışına aktarılması bakımından uygun güvence sağlama yöntemleri olarak öngörülen standart sözleşme ve bağlayıcı şirket kurallarına ilişkin taslak dokümanların kamuoyunun görüşüne açılmasına karar verilmiştir.

Taslak metin kamuoyunun bu husustaki görüş ve fikirlerinin alınması amacıyla yayımlanmış olup ilgili metinlere aşağıdaki linklerden ulaşım sağlanabilecektir.