Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/10/2020 tarih ve 2020/816 sayılı Karar Özeti


“Bir teknoloji şirketinin veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/10/2020 tarih ve 2020/816 sayılı Karar Özeti

 

Karar Tarihi : 22/10/2020
Karar No : 2020/816
Konu Özeti : Bir teknoloji şirketinin veri ihlal bildirimi

 

Veri sorumlusunun Kurumumuza intikal eden veri ihlal bildiriminde;

 • İhlalin, mağazada yapılan bir alışveriş sonrasında adına e-fatura düzenlenen müşterinin sistemde kayıtlı e-posta adresine ilgili faturanın gönderilmesi neticesinde bu faturanın aynı ad ve soyada sahip farklı bir müşteriye ulaşması neticesinde gerçekleştiği,
 • CRM sistemi üzerinde adına fatura düzenlenen müşterinin telefon numarasının aynı ad ve soyada sahip iki farklı müşteri adına oluşturulduğu ve kayıtlarda her ikisinde de yer aldığı,
 • Bu durumun kişilerin GSM-1 ve GSM-2 olarak oluşturulan kayıtları arasına aynı telefon numarasının bir müşteri için GSM-1, diğer müşteri için GSM-2 olarak kaydedilmiş olması nedeniyle fatura gönderiminde hatalı e-posta adresine ulaşılması nedeniyle meydana geldiği,
 • 15.10.2020 tarihinde kişisel verileri ihlal edilen müşteri ile aynı ad ve soyada sahip müşterinin müşteri hizmetlerini arayarak kendisine iletilmiş olan e-mailde yer alan faturanın kendisine ait olmadığı bilgisini vermesi üzerine sistem üzerinden kontroller gerçekleştirilerek ihlalin tespit edildiği,
 • Kayıtlarda meydana gelen karışıklığın mağazadaki kayıt aşamasında hatalı bilgi girişinden mi yoksa CRM sistemindeki veri tekilleştirme özelliğinden mi kaynaklandığına ilişkin araştırmaların sürdüğü,
 • İhlalin hemen ardından müşteri kayıtlarının sistem üzerinden düzeltildiği, hatalı faturanın diğer müşteriden geri alınmasının sağlandığı ve doğru bilgilerle doğru kişiye fatura düzenlendiği,  
 • İhlalden etkilenen kişisel verilerin; müşterinin adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası, cep telefonu numarası ve fatura bilgileri olduğu,
 • İhlal edilen kişisel verilerin olumsuz etki doğurması yüksek olmayan kişisel veriler olduğu ve aynı zamanda ihlalin etkisinin azaltılması amacıyla ilgili kişiye bildirim yapılması ve sehven gönderilen e-postanın silinmesi gibi gerekli işlemlerin gerçekleştirildiği,
 • İhlalin 15.10.2020 tarihinde gerçekleştiği ve 16.10.2020 tarihinde tespit edildiği,
 • İhlalden etkilenen kişi sayısının 1;  kayıt sayısının 4 olduğu,
 • İlgili kişiye telefon görüşmesi ile bildirim yapıldığı

ifadelerine yer verilmiştir.

Söz konusu bildirimin incelenmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/10/2020 tarih ve 2020/816 sayılı Kararı ile;

 • İhlalden 1 kişiye ait kişisel verilerin etkilendiği,
 • İlgili kişiye telefon yoluyla bildirim yapıldığı,
 • İhlale konu kişisel verilerin ilgili kişi üzerinde olumsuz etki doğurma olasılığının düşük olduğu,
 • İhlale konu e-postanın silinmesinin sağlandığı,
 • Veri sorumlusunun ihlale kısa zamanda müdahale ettiği

hususları dikkate alındığında, bu aşamada veri sorumlusu hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12 nci maddesi kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına karar verilmiştir.