6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar


“Doğru Bilinen Yanlışlar” Dokümanı Kurum İnternet Sayfasında Yayınlanmıştır.

 

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda kişisel verilerin korunması mevzuatında yer alan bazı temel konularda kamuoyunda farkındalık oluşması amacıyla Kurumumuzca “Doğru Bilinen Yanlışlar” kitapçığı hazırlanmış ve Kurum internet sayfasında yayınlanmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar kitapçığını görüntülemek için tıklayabilirsiniz.