Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber

Biyometrik veri işleme hususlarının açıklığa kavuşturulabilmesi için Kanunun 6 ncı maddesinde özel nitelikli kişisel veri olarak sayılan biyometrik veri işlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken hususlara ilişkin olarak bu Rehber İlke Kararı hazırlanmıştır.