Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi (Rehber)

Bu kitapçık; kişilerin ad ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik talepleri hakkında alınan Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/481 sayılı Kararı çerçevesinde, arama motorları nezdinde unutulma hakkının kullanılmasına açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, öncelikle unutulma hakkı ve gelişimi ile unutulma hakkının uluslararası ve ulusal hukuktaki yerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Akabinde, ilgili kişinin unutulma hakkına ilişkin hak arama yöntemleri detaylı olarak açıklanmıştır.