Diğer Yayımlar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 11 Ocak 2022 tarihinde "Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağı" taslak rehberi yayımlanmıştır. Rehber, 7 Nisan 2016'da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında çerezler yoluyla işlenen kişisel verilere ilişkin olarak önerileri içermektedir. Taslak Rehber ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 5 ve 6. maddelerinde yer alan işleme şartlarından herhangi birinin varlığı yeterli olmayıp Kanunun 4. maddesinde yer alan hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine de tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde uyulması gereklidir.


Bu programın amacı, 06/12/2021 tarihli ve 31681 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında belgelendirilmek üzere TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş ve Kurum tarafından yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşu'na müracaat eden adayların başvurularının değerlendirilmesi, sınavların yapılması ve değerlendirilmesi, Veri Koruma Görevlisi veya Veri Koruma Görevlisi adayının belgelendirilmesi veya yeniden belgelendirilmesi ve belgelendirme yöntemi ile ilgili bütün esasların belirlenmesidir.