Diğer Yayımlar

Seçim faaliyetlerinde yer alan kamu idarelerine, siyasi partilere, adaylara ve seçmenlere Kanun kapsamında yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerin veya sahip oldukları hakların hatırlatılması amacıyla, seçim faaliyetleri (seçmen kütüğünün düzenlenmesi, güncellenmesi, askıya çıkartılması, aday adaylığı, aday gösterme, kesin aday listelerinin ilanı, seçim propagandası, kamuoyu araştırmaları, oy verme vb.) kapsamında işlenen muhtelif kişisel verilere ilişkin olarak Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Rehberi yayımlanmıştır.


Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 11 Ocak 2022 tarihinde "Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağı" taslak rehberi yayımlanmıştır. Rehber, 7 Nisan 2016'da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında çerezler yoluyla işlenen kişisel verilere ilişkin olarak önerileri içermektedir. Taslak Rehber ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 5 ve 6. maddelerinde yer alan işleme şartlarından herhangi birinin varlığı yeterli olmayıp Kanunun 4. maddesinde yer alan hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine de tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde uyulması gereklidir.