Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kanun Numarası : 6698      
Kanun Tarihi : 24.03.2016      
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 07.04.2019 Sayı : 29677
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 57