VERBİS

Verbis Kayıt SürecindeYolunuzu Kaybederseniz...Biz Buradayız

VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kaydının gerçekleşebilmesi için, kayıt öncesinde son derece sistematik ve planlı bir çalışma yaparak, işletmenizin tüm bilgi varlığının eksiksiz ve güncel bir şekilde ortaya konması gereklidir.

Verbis Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi kapsamında kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu kapsamda, veri sorumlularının Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun online bir sistemi olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”)’ne kayıt yaptırması gerekmektedir.

Mevcut şirketler belirli kriterlere göre, farklı tarihlerde bu yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Verbis'e Kayıt Zorunluluğunda İstisnalar Var mıdır?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 16. Maddeye göre istisna kapsamına alınan veri sorumluları için tıklayınız.

Verbis Danışmanlık Hizmetlerimiz

Veri Sorumluları Siciline Kayıt yükümlülüğü olan veri sorumlularının, VERBİS kaydı aşamasına gelmeden önce tamamlaması gereken işlemler ve dokümantasyon, hukuki ve teknik bilgi gerektirmektedir. Ayrıca VERBİS kaydı kurum açısından çeşitli taahhütler gerektirmekte ve oluşturulan kaydın gerçeği yansıtmaması, hatalı ya da eksik olması cezai sonuçlar doğurabilmektedir. VERBİS üzerinde yapılan tüm işlemler veri sorumlusunun sorumluluğundadır.

Kayıt öncesinde veri envanterinin mutlaka hazır olması gereklidir. Hazırlanan veri envanterinde kategorilerin belirlenmesi son derece önemlidir. Dikkate alınması gereken bildirim adımları alttaki gibidir.

Kimlik

İletişim

Lokasyon

Özlük

Hukuki İşlem

Finans

Risk Yönetimi

İşlem Güvenliği

Fiziksel Mekan Güvenliği

Müşteri İşlem

Mesleki Deneyim

Pazarlama

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Irk ve Etnik Köken

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

Sağlık Bilgileri

Sendika Üyeliği

Vakıf Üyeliği

Dernek Üyeliği

Kılık ve Kıyafet

Cinsel Hayat

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Biyometrik Veri

Genetik Veri

Diğer Bilgiler

Veri envanterini oluşturan yukarıda bahsedilen tüm kategoriler için kayıt sırasında tamamlanması gereken çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler özetle şu şekildedir;

Bildirim Basamakları