Kişisel Verilerin Korunması YolculuğundaYönünüzü Bulmanıza Yardımcı Oluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI EĞİTİMİ VE DEĞERLENDİRMELERİ

Kişisel verilerin korunması kapsamında tüm tarafların sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesi için gereken tüm eğitimler hızlı, doğru ve güncel olarak size özel dizayn ediliyor.

Gizlilik ve güvenlik alanındaki teknolojik ve yasal gelişmeler Kişisel Verilerin hem Dünya'da hem de Türkiye'de korunması alanındaki gereksinimleri arttırmıştır. Bu gereksinimlerden biri de gizlilik, güvenlik ve kişisel veriler hakkındaki eğitimlerdir.

Bu eğitimler organizasyonun tamamındaki bilgi birikimine katkıda bulunarak bir gelişim fırsatı yaratmaktadır. Kişisel veriler konusundaki eğitimler, hayatımıza yeni giren uygulama ve terminolojiler konusunda personelin öz güveninin artması yoluyla performansına da katkıda bulunur. Gizlilik ve güvenlik alanındaki gerekli bilgi ve tecrübeyi elde eden çalışanlar görevlerini tamamlarken daha üst seviyede bir anlayış ile hareket ederek hız kazanırlar.

Bunun yanı sıra, bu eğitimler Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Veri Güvenliğine ilişkin idari tedbirler arasında sayılmıştır.

Buna göre, kişisel veri güvenliğine zarar verecek siber saldırıların ortaya çıkması durumunda, çalışanların siber güvenlik ile ilgili sınırlı bilgileri olsa dahi gereken ilk müdahaleyi yapmaları yoluyla kişisel veri güvenliğinin sağlanması son derece önemlidir. Kişisel veri güvenliğini ihlal etme amaçlı saldırıların yanında, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi ya da paylaşılması gibi olaylar temel kişisel veri güvenliği ihlallerindendir. Bu ihlaller, kullanıcıların dikkatsizlik, dalgınlık veya deneyimsizlik gibi zayıf taraflarının kullanılması suretiyle kötü amaçlı yazılım ihtiva eden elektronik posta ekinin açılması veya elektronik postanın farklı bir alıcıya gönderilerek kişisel verilerin üçüncü kişilerin erişimine açık hale gelmesi şeklinde de ortaya çıkabilmektedir.

Tüm bu nedenlerle çalışanların, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmaması ve paylaşılmaması gibi konular hakkında eğitilmeleri, çalışanlara yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmesi ve güvenlik risklerinin tanımlanabildiği kontrol edilebildiği bir güvenlik ekosistemi oluşturulması kişisel veri güvenliğinin sağlanması bakımından son derece önemlidir.

Kişisel veri güvenliğine ilişkin her türlü uygulama, politika ve prosedürlerde yapılan değişikliklerin de ilerideki dönemlerde tekrarlanacak eğitimler ile güncellenmesi gerekmektedir. Önemli olan kişisel veri güvenliğine ilişkin tehditler hakkındaki bilgilerin sürekli güncel tutulmasıdır.

Tüm bu zorunluluklar bir yandan gizlilik ve güvenlik alanındaki operasyon ve teknik ihtiyaçlara odaklanmayı önemli hale getirirken bir yandan da kurumsal anlamda yeni bir kültür yaratmayı zorunlu kılmaktadır. Bunun sonucunda, kurumdaki gizlilik güvenlik bilincinin perçinlenmesi ve her alanda tüm çalışanların kusursuz bir biçimde konuya hakim olması şirket amaç ve vizyonu için de önemli bir yer alacaktır.

Markanız ve ticari varlığınız şirketinizin en önemli değerleri arasındadır. Gizlilik ve güvenlik alanında yapmış olduğumuz tüm çalışmalar ve bu alandaki geliştirmeler kurumun tüm kesimlerine yayılmadığı sürece risk teşkil etmektedir. Kişisel veriler ile ilgili sorunlar şirketinizin itibarını olumsuz şekilde etkiler. Veri kayıplarının KVKK kurumuna bildirilmesi yolu ile çeşitli ihlaller halka açık hale gelerek ifşa edilir. Bu da ticari açıdan önemli bir itibar kaybını beraberinde getirir.

Bu risklerin önlenebilmesi için her kademede sürekli eğitimler ile farkındalık arttırılmalıdır. Bu sayede kurum içinde uçtan uca kalıcı, tutarlı, güncel bir gizlilik ve güvenlik bilinci oluşturmak mümkündür.

Kişisel veriler ile ilgili olarak sağlanması gereken eğitimler başta üst yönetim ve çalışanlar için düzenlenmelidir. Ayrıca sektörel ihtiyaçlara ve şirketin iş akışlarına göre gerekirse veri transferi gerçekleştirilen taşeron firmalar, tedarikçiler ve müşteriler için eğitim sağlanabilir.

Ekiplerimiz kişisel verilerin korunması alanında, gizlilik ve güvenlik, teknolojik gereksinimler, veri koruma kavramı ve bilinci, yasal hak ve zorunluluklar ile ilgili eğitimleri iş yerinizde veya uzaktan eğitim olarak (distance learning) sağlamaktadır. Bu eğitimlerin kayıt altına alınması, denetimler sırasında firmanız için çok önemli olacaktır.

Bu eğitimler e-learning materyali şeklinde de (scorm uyumlu veya power point olarak) sağlanabilmektedir. E-learning materyallerini kendi portalınızda yayınlayabileceğiniz gibi bu platform hizmetini şirketimizden de alabilirsiniz.

Eğitim içerikleri genel olarak alttaki gibidir.

Hazırlık değerlendirmesi ve gap analizi

Veri yönetişimi ve sürdürülebilirlik değerlendirmesi

Veri koruma etki analizi hazırlık eğitimi

Yönetici farkındalık eğitimleri

KVKK ve GDPR genel bilgilendirme eğitimleri

Veri envanteri ve sınıflandırması eğitimleri

DPO görev tanımı ve eğitimi

Çalışanlar için gizlilik güvenlik ve kişisel veri bilinci eğitimi