BİLGİ
GÜVENLİĞİ

İşinizi ve VarlıklarınızıEn İyi Seviyede Korumanız İçinSize Özel Çözümler

Danışmanlarımız Siber Risklerinizi Minimize Etmeniz ve Yasal Uyumluluk İhtiyaçlarınız İçin Size Özel Çözümler Üretiyorlar

Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi danışmanlığı hizmetlerimiz, uyumluluk, strateji geliştirme, ISO 27001, kişisel veriler gibi alanlarda organizasyonunuzun size özel iş ortamına uygun tedbirleri almanızı sağlar.

Günümüz iş dünyasında bilgi güvenliği, şirketler için gittikçe artan bir çaba gerektiriyor. Siber tehditlerin artması ve yasal uyumluluk gereksinimleri nedeniyle bu alana odaklanmak şirketlerin en önemli gündem maddesi haline gelmiş durumda. Siber tehditler, en basit tanımıyla programlanabilen her türlü nesneye yönelik ataklardan dolayı ortaya çıkan risklerdir. Bir kurumun en önemli varlığı sahip olduğu bilgi mirasıdır. Bu önemli varlık en çok korunması gereken verilerden oluşur. Bu veriler, her türlü programlanabilen ortamda saklanır ve kullanılır. Bu nedenle verileri korumanın yolu, dijital varlıklarınızın iyi tanımlanması, risklerin belirlenmesi ve güçlü stratejilerin ortaya konulmasından geçer.

Kurumun varlıklarını koruyabilmesi için bilgi güvenliği ile ilgili tedbirler kurumun tüm süreçlerine dahil edilmeli ve çalışanların farkındalığı yoluyla sağlıklı ve sürdürülebilir bir güvenlik kültürü geliştirilmelidir. Güçlü bir güvenlik kültürü sadece politika ve prosedürlern oluşturulmasından ibaret değildir. En üste seviyede güvenlik sağlanması için tüm çalışanlar birer güvenlik uzmanı haline gelmelidir.

İnsan

Politika ve Prosedürler

Teknoloji

Siber suçların önlenemeyen artışı, şirketlerin verilerin korunması alanındaki plan ve yaklaşımlarını gözden geçirmelerini gerektirmektedir. Veri kayıpları ile yaşanacak olan maddi zararların yanında kişisel verilerin ihlali ile oluşacak olan itibar kayıpları da dikkate alınmalıdır.

Temel amacımız, işinizin siber risklere karşı olan yapılanmasını gerçekleştirirken sadece varlıklarını korumak değil; ataklar karşısında zarar görmeden hızlı bir iyileşme ve iş sürekliliğini sağlamaktır.

Bunu başarmak için neler yapıyoruz?

Personel ve üst yönetim için farkındalık, kişisel veri, bilgi güvenliği eğitimleri

İşletmeniz için en uygun kontrol sistemleri oluşturmak

Efektif ve uygulanabilir bir acil durum planı hazırlamanız için yardımcı olmak

Risk değerlendirmesi süreçlerinde danışmanlık yapmak

Kritik risk ve varlıklarınızı tanımlamak

Kişisel veri güvenliği ile ilgili süreçlerinizde yardımcı olmak.

Kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik alanlarındaki hızlı gelişmeler, bir yandan işletmeler için maliyet oluştururken bir yandan da dijital dönüşümü gerçekleştirmek üzere bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) uyumluluk gereksinimlerinin "teknik tedbirler" kısmında, özellikle ISO 27001 sertifikasyonu gerekliliği olan dokümantasyon önem kazanmıştır. İşletmenizin ISO 27001 sertifikasyonu olmasa da bu dokümantasyonu baz alarak oluşturulacak bilgi güvenliği sistemi, KVKK ve GDPR uyumluluğu ihtiyaçlarınıza cevap verecektir.

Özellikle, kişisel veri güvenliğine ilişkin uygun politika ve prosedürler hazırlanması, bu alandaki önemli risklerin önceden belirlenebilmesini ve tedbirlerin tutarlı bir şekilde alınmasını sağlayacaktır. Danışmanlarımız, işletmenizin özelliklerine göre geliştirilecek; uygulanabilir yöntem ve öneriler ile dokümantasyonun işlevselliğini kontrol etmektedirler.

Bilgi güvenliğine ilişkin oluşturulacak doğru ve tutarlı politika ve prosedürler, veri sorumlusunun iş alanına ve iş akışlarına uygun bir biçimde entegre edilmelidir.

Teknik Tedbirler

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'nun rehberlerinde alınmasını önerdiği teknik tedbirlerin en özet hali aşağıdaki gibidir:

Yetki Matrisi

Yetki Kontrol

Erişim Logları

Kullanıcı Hesap Yönetimi

Ağ Güvenliği

Uygulama Güvenliği

Şifreleme

Sızma Testi

Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri

Log Kayıtları

Veri Maskeleme

Veri Kaybı Önleme Yazılımları

Yedekleme

Güvenlik Duvarları

Güncel Anti-Virüs Sistemleri

Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme

Anahtar Yönetimi