Madde 74 - Başkanın görevleri

  1. Başkanın aşağıdaki görevleri bulunur:
    1. Kurul’un toplantılarının düzenlenmesi ve toplantı gündeminin hazırlanması;
    2. Kurul tarafından 65. madde uyarınca alınan kararların baş denetim makamına ve ilgili denetim makamlarına bildirilmesi;
    3. 63. maddede atıfta bulunulan tutarlılık mekanizması başta olmak üzere Kurul’un görevlerinin zamanında yerine getirilmesinin sağlanması.
  2. Kurul, Başkan ile başkan yardımcıları arasındaki görev dağılımını usul kurallarında ortaya koyar.