Madde 29 - Kurumun bütçesi ve gelirleri

(1) Kurumun bütçesi, 5018 sayılı Kanunda belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanır ve kabul edilir.

(2) Kurumun gelirleri şunlardır:

  • a) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları.
  • b) Kuruma ait taşınır ve taşınmazlardan elde edilen gelirler.
  • c) Alınan bağış ve yardımlar.
  • ç) Gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.
  • d) Diğer gelirler.