2024 KVKK & GDPR Ocak Bülteni Başlıkları

2024 KVKK & GDPR Ocak Bülteni Ayın Karar Özetleri ve Haberleri

Geçtiğimiz ay içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından gerçek ve tüzel kişiler hakkında verilen kararlar, yayımlanan veri ihlali bildirimleri, Avrupa Veri Koruma Otoritesi (EDPB) ve diğer tüm ülkelerin veri koruma otoriteleri tarafından yayınlanan kararlar, duyurular ve kişisel verilerin korunması ile ilgili Türkiye'den ve dünyadan haberler hakkında detaylı bilgi edinmek için KVKK & GDPR Bültenimizi okuyabilirsiniz.

 • Dirk Rossmann Mağazacılık Ltd.Şti. Veri İhlal Bildirimi
 • Fransız Veri Koruma Kurumu, Amazon France Logistique Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar Verdi
 • Lüksemburg Veri Koruma Kurumu Elektronik İletişim Hizmetleri Sunan Şirket Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar Verdi
 • Belçika Veri Koruma Kurumu, Black Tiger Belçika Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar Verdi
 • Macaristan Veri Koruma Kurumu Bir Havayolu Şirketi Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar Verdi
 • Belçika Veri Koruma Kurumu, Vaftiz Edilmiş Bir Kişinin Vaftiz Kaydından Silinme Hakkı Olduğunu Belirtti
 • İspanyol Veri Koruma Kurumu, Eurocollege Oxford English Institute SL Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar Verdi
 • Veri Sorumlusuna Ait İnternet Sitesinde Yapılan Kullanıcı Girişinde Üçüncü Kişiye Ait Kişisel Verilerin Görüntülenmesi Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24/08/2023 Tarihli ve 2023/1465 Sayılı Karar Özeti
 • Bir Eğitim Kurumu Tarafından Kamera Vasıtasıyla Görüntü ve Ses Kaydı Alınması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24/08/2023 Tarihli ve 2023/1461 Sayılı Karar Özeti
 • Yemek Kartı Hizmeti Sunan Veri Sorumlusuna Ait Mobil Uygulamada T.C. Kimlik Numarasının İşlenmesi Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17/08/2023 Tarihli ve 2023/1430 Sayılı Karar Özeti
 • İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin Bir Banka Tarafından Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’ye Aktarılması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/08/2023 Tarihli ve 2023/1509 Sayılı Karar Özeti
 • İlgili Kişiye Ait Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Avukat Tarafından Mahkemeye Aktarılması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17/08/2023 Tarihli ve 2023/1414 Sayılı Karar Özeti
 • İlgili Kişinin E-Posta Verilerinin, Önceden Ortağı Olduğu Veri Sorumlusu Şirket Tarafından İşlenmeye Devam Edilmesi Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/08/2023 Tarihli ve 2023/1321 Sayılı Karar Özeti
 • Banka Mobil Uygulamasında Dijital Parola Belirlerken Yüz Verisinin İşlenmesi Suretiyle Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/08/2023 Tarihli ve 2023/1310 Sayılı Karar Özeti
 • Bir Havayolu Şirketi Tarafından İlgili Kişiye Ait Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Üçüncü Kişilerle Paylaşılması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/08/2023 Tarihli ve 2023/1309 Sayılı Karar Özeti
 • İlgili Kişinin Ortaklıktaki Paylarının Borsada İşlem Gören Niteliğe Dönüşmesi İçin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye Yaptığı Başvuru Üzerine Ad-Soyadı ve Pay Bilgilerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu Internet Sitesinde Yayımlanması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07/09/2023 Tarihli ve 2023/1563 Sayılı Karar Özeti
 • Bir Araç Kiralama Şirketi Tarafından İlgili Kişiden Findeks Raporu Talep Edilmesi Suretiyle Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20/07/2023 Tarihli ve 2023/1234 Sayılı Karar Özeti
 • İlgili Kişinin Hasta Dosyasında Yer Alan Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin Mahkemeye Aktarılması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 14/09/2023 Tarihli ve 2023/1578 Sayılı Karar Özeti
 • İlgili Kişinin Rapor ve İlaç Kayıtlarının Eczane Tarafından Eski Eşi ile Paylaşılması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06/07/2023 Tarih ve 2023/1130 Sayılı Karar Özeti
 • Veri Sorumlusu Banka’nın, Müşteri Temsilcisi ile İlgili Kişi Arasında Gerçekleştirilen Görüşmeye İlişkin Ses Kaydı Dökümünün İlgili Kişiye Sağlanması Yönündeki Talebi Yerine Getirmemesi Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 15/06/2023 Tarih ve 2023/1050 Sayılı Karar Özeti
 • Veri Sorumlusunun İnternet Sitesinde Aydınlatma Yükümlülüğünü Usulüne Uygun Olarak Yerine Getirmemesi ve Sunduğu Hizmeti Açık Rıza Şartına Bağlaması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 15/06/2023 Tarihli ve 2023/1041 Sayılı Karar Özeti
 • Bir Üniversite Tarafından, Öğrencisi Olan İlgili Kişinin Elektronik Posta Adresine Günlük Elektronik Postalar Gönderilmesi” Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/06/2023 Tarihli ve 2023/938 Sayılı Karar Özeti
 • İlgili Kişinin Bankaya İletişim Numarası Olarak Bildirmediği Telefon Numarasının Kredi İşlemleri ile İlgili Olarak Bilgilendirme Yapılması Suretiyle İşlenmesi Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/06/2023 Tarihli ve 2023/932 Sayılı Karar Özeti
 • Geniş Katılımlı Çevrim İçi Bir Oyunun Türkiye’deki Dağıtıcısı ve Tek Yetkilisi Konumundaki Veri Sorumlusu Tarafından Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesi Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28/09/2023 Tarihli ve 2023/1645 Sayılı Karar Özeti
 • Bir Üniversite Tarafından İlgili Kişilerin Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin Yer Aldığı Belgenin E-Posta Ekinde Üçüncü Kişilerle Paylaşılması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/06/2023 Tarihli ve 2023/928 Sayılı Karar Özeti
 • Otopark İşletmecisi Veri Sorumlusu Tarafından İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin Hukuka Aykırı İşlenmesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/06/2023 Tarihli ve 2023/924 Sayılı Karar Özeti
 • Veri Sorumlusuna Ait Mağazada İlgili Kişilere Reklam Amaçlı SMS Gönderilmesi Amacıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28/09/2023 Tarihli ve 2023/1653 Sayılı Kararı
 • İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin, Kooperatif Ortaklığından Ayrılmasına Rağmen Hukuka Aykırı Olarak İşlenmeye Devam Edilmesini Konu Şikâyet Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 25/05/2023 Tarihli Ve 2023/892 Sayılı Karar Özeti
 • Bir Hava Yolu Şirketinin Özel Yolcu Programı Hizmetinin Açık Rıza Şartına Bağlanması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 25/05/2023 Tarih ve 2023/890 Sayılı Karar Özeti
 • Bir Kargo Şirketi Çalışanı Tarafından Kargo Teslimi Akabinde İlgili Kişinin Telefonuna Kısa Mesaj Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesi Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/05/2023 Tarihli ve 2023/845 Sayılı Karar Özeti
 • Evli Çifte Ait Sağlık Verilerini İçeren Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Gazetede Yayımlanmak Suretiyle İşlenmesi” Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/05/2023 Tarihli ve 2023/767 Sayılı Karar Özeti
 • Bir Üniversite Bünyesinde Çalışanların Özlük Bilgilerinin Tüm Personelle Paylaşılması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27/04/2023 Tarihli ve 2023/646 Sayılı Karar Özeti
 • İlgili Kişinin Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı Nezdinde Bulunan Üyeliğinin Seviyesinin Artırılması İçin Gereğinden Fazla Kişisel Veri Talep Edilmesi Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/04/2023 Tarihli ve 2023/570 Sayılı Karar Özeti
 • Bir E-Ticaret Sitesinden Alışveriş Yapılabilmesi İçin Kredi/Banka Kartı Bilgilerinin Kaydedilmesinin Zorunlu Tutulması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/04/2023 Tarihli ve 2023/567 Sayılı Karar Özeti
 • Bir Hastanenin Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri Kapsamında Sağlık Verileri De Dahil Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Olarak Hastalardan Açık Rıza Almasının Hukuka Aykırı Olduğuna Yönelik İhbar Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/05/2023 Tarihli ve 2023/787 Sayılı Kararı
 • Bir Özel Sağlık Kuruluşu Tarafından Sunulan Sağlık Hizmetinin Açık Rıza Şartına Bağlanması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/05/2023 Tarihli ve 2023/692 Sayılı Karar Özeti