2021 KVKK & GDPR Şubat Bülteni Başlıkları

Ayın Karar
Özetleri

Ayın Önemli Karar Özetleri Hakkında Detaylı Bilgi Almak için

Tıklayınız

Bilgilendirme
Rehberi

Ayın Bilgilendirme Rehberi Hakkında Detaylı Bilgi için

Tıklayınız

Mevzuat
Analizi

Ayın Mevzuat Analizi Hakkında Detaylı Bilgi Almak için

Tıklayınız

VERBİS Kaydınızı Tamamladınız mı?

VERBİS Nedir?

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Hakkında Detaylı Bilgi için

Tıklayınız

2021 KVKK & GDPR Şubat Bülteni Ayın Karar Özetleri ve Haberleri

Geçtiğimiz ay içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından gerçek ve tüzel kişiler hakkında verilen kararlar, yayımlanan veri ihlali bildirimleri, Avrupa Veri Koruma Otoritesi (EDPB) ve diğer tüm ülkelerin veri koruma otoriteleri tarafından yayınlanan kararlar, duyurular ve kişisel verilerin korunması ile ilgili Türkiye'den ve dünyadan haberler hakkında detaylı bilgi edinmek için KVKK & GDPR Bültenimizi okuyabilirsiniz.

 • "Bir sigorta şirketinin kişisel veri ihlal bildirimi hakkında" Kişisel Verileri Koruma Kurulu‘nun 24.11.2020 Tarih ve 2020/905 Sayılı Karar Özeti
 • Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde geçen "personel gizlilik sözleşmesi" İmzalatılmasının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabii Olarak Çalışanlar İçin Gerekli Olup Olmadığı ile İlgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu‘nun 26/12/2019 tarihli ve 2019/393 Sayılı Karar Özeti
 • "İlgili kişinin ortağı olduğu şirkette kullandığı e-posta adresine izinsiz ve hukuka aykırı olarak erişildiği iddiası" Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27/01/2020 Tarihli ve 2020/59 Sayılı Karar Özeti
 • "Veri sorumlusu hastanede uygulanan beyaz kod kapsamında ilgili kişinin işlenen kişisel verileri" Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27/01/2020 Tarihli ve 2020/63 Sayılı Karar Özeti
 • "Unutulma hakkı kapsamında ilgili kişinin arama motorunda adı ve soyadı ile bağlantılı sonuçların kaldırılması talebi"ne İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 08/12/2020 Tarihli ve 2020/927 Sayılı Karar Özeti
 • "Belediyede memur olarak görev yapan ilgili kişinin, veri sorumlusu bünyesinde işe giriş çıkış takibinin biyometrik veri işlenerek yapılması" Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/12/2020 Tarihli ve 2020/915 Sayılı Karar Özeti
 • "İlgili kişinin irtibat numarasının bir elektrik dağıtım şirketi tarafından herhangi bir işleme şartına dayanılmaksızın işlenmesi" Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27/01/2020 Tarihli ve 2020/66 Sayılı Karar Özeti
 • "Veri sorumlusu ve veri işleyenin tespitinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile aydınlatma yükümlülüğünün kim tarafından yerine getirileceği"ne İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30/01/2020 Tarihli ve 2020/71 Sayılı Karar Özeti
 • "Geçmiş sağlık verilerinin düzeltilmesine/silinmesine yönelik şikâyetler" Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06/02/2020 Tarihli ve 2020/93 Sayılı Karar Özeti
 • "Bilimsel amaçlarla kayıt altına alınan bilimsel veri niteliğindeki kan, serum ve doku örneklerinin ihmal sonucu bozulması ve sonrasında imha edilmesi hakkındaki ihbar"a İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30/10/2019 Tarihli ve 2019/316 Sayılı Karar Özeti
 • "Bazı avukatların avukat sorgulama siteleri ile ilgili ihbar başvuruları" hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30/06/2020 Tarih ve 2020/508 Sayılı Karar Özeti
 • "Bir sigorta şirketinin ilgili kişiye vereceği hizmeti açık rıza şartına bağlaması sebebiyle Kuruma iletilen şikâyet" Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/09/2020 Tarihli ve 2020/667 Sayılı Karar Özeti
 • "İcra Müdürlükleri tarafından ilgili kişilerin yakınlarına haciz ihbarnamesi gönderilmesi" Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17/09/2020 Tarih ve 2020/710 Sayılı Karar Özeti
 • Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – So CHIC Mağazacılık San. ve Tic. AŞ
 • Çocuklar ve Sosyal Ağ Kullanımı Hakkında: İtalyan Veri Koruma Otoritesi, Facebook ve Instagram'dan Veri İşleme ile İlgili Bilgi Talep Etti
 • Belçika Veri Koruma Otoritesi, Aile Hizmetleri Sağlayan Bir Servis Firmasına 50.000 EURO Para Cezası Uyguladı
 • Polonya Veri Koruma Otoritesi, Akıllı Şehirlere Kişisel Verileri Koruma Ofisi ile İş Birliği Yapmamaları Nedeniyle Para Cezası Uyguladı
 • Norveç Veri Koruma Kurumu, Otomatik E-Posta İletimine Para Cezası Uyguladı
 • Norveç Veri Koruma Kurumu, Lindstrand Trading AS'ye Para Cezası Uyguladı
 • Norveç Veri Koruma Kurumu, Gveik AS'ye Para Cezası Uyguladı
 • Norveç Veri Koruma Kurumu, Cyberbook AS'ye Para Cezası Uyguladı
 • Norveç Veri Koruma Kurumu, Coop Finnmark'a Para Cezası Uyguladı
 • İsveç Veri Koruma Otoritesi, Polisin Yüz Tanıma Uygulamasını Yasa Dışı Kullanması Sebebiyle İdari Para Cezası Uyguladı
 • Polonya Veri Koruma Otoritesi, İdari Karar Emrine Uymayan Firmaya Para Cezası Uyguladı
 • Norveç Veri Koruma Otoritesi, Kişisel Verilerin Yetersiz Korunması Nedeniyle Telenor'a Kınama Cezası Verdi
 • Norveç Veri Koruma Otoritesi, Indre Østfold Belediyesi'ne Para Cezası Uyguladı
 • İspanyol Veri Koruma Kurumu, CAIXABANK, S.A. Şirketine 6.000.000 EUR Para Cezası Uyguladı
 • Norveç Veri Koruma Otoritesi, Aquateknikk AS Firmasına Para Cezası Uyguladı