2021 KVKK & GDPR Mart Bülteni Başlıkları

Ayın Karar
Özetleri

Ayın Önemli Karar Özetleri Hakkında Detaylı Bilgi Almak için

Tıklayınız

Bilgilendirme
Rehberi

Ayın Bilgilendirme Rehberi Hakkında Detaylı Bilgi için

Tıklayınız

Mevzuat
Analizi

Ayın Mevzuat Analizi Hakkında Detaylı Bilgi Almak için

Tıklayınız

VERBİS Kaydınızı Tamamladınız mı?

VERBİS Nedir?

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Hakkında Detaylı Bilgi için

Tıklayınız

2021 KVKK & GDPR Mart Bülteni Ayın Karar Özetleri ve Haberleri

Geçtiğimiz ay içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından gerçek ve tüzel kişiler hakkında verilen kararlar, yayımlanan veri ihlali bildirimleri, Avrupa Veri Koruma Otoritesi (EDPB) ve diğer tüm ülkelerin veri koruma otoriteleri tarafından yayınlanan kararlar, duyurular ve kişisel verilerin korunması ile ilgili Türkiye'den ve dünyadan haberler hakkında detaylı bilgi edinmek için KVKK & GDPR Bültenimizi okuyabilirsiniz.

 • “Veri sorumlusu havayolu şirketi bünyesindeki çalışanın ilgili kişiye ait kişisel verileri Kanuna aykırı şekilde şirket kayıtlarından elde etmesi” hakkında Karar Özeti
 • “Veri sorumlusu işveren tarafından işe iade davasında ilgili kişiye ait özlük dosyasında yer alan sağlık raporunun dava savunmasında kullanılması” hakkında Karar Özeti
 • “Veri sorumlusu tarafından ilgili kişilerin kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde internet gazetesi üzerinden yayımlanması” hakkında Karar Özeti
 • “İlgili kişinin kullanımına izin vermediği kredi kartı bilgilerinin veri sorumlusu araç kiralama şirketi tarafından kullanılması” hakkında Karar Özeti
 • “İlgili kişinin cep telefonunun özel bir hastane tarafından izinsiz aranması” hakkında Karar Özeti
 • “İlgili kişinin oturmakta olduğu binaya, komşusu tarafından kamera yerleştirilerek kayıt ve izleme gerçekleştirilmesi” hakkında Karar Özeti
 • “Ses kayıt özelliği bulunan güvenlik kamerası kullanılması” ile ilgili Karar Özeti
 • “İlgili kişinin, bir valilikte görev yapmakta iken, başka bir valilik çalışanı tarafından hukuka aykırı olarak elde edildiği iddia edilen kişisel verilerinin valiliğe dijital ortamda sunulması” hakkında Karar Özeti
 • “Veri sorumlusu eğitim kurumu tarafından şikâyetçinin çocuklarının özel nitelikli kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi” hakkında Karar Özeti
 • “Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde açık bir şekilde ilan edilmeyen kişisel verilerin, talep üzerine kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılması” hususuna ilişkin Karar Özeti
 • “İlgili kişinin telefon numarası bilgisinin farklı veri sorumluları tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi” hakkında Karar Özeti
 • “Bir kargo firmasının eski çalışanı olan ilgili kişinin özlük dosyasında yer alan kişisel verilerinin birer suretinin paylaşılması talebine veri sorumlusu tarafından cevap verilmemesi” hakkında Karar Özeti
 • “Hakkında hüküm verilen suçtan dolayı cezası infaz edilen ilgili kişiye ait haberin yayımlandığı gazetenin internet sitesinden kaldırılması talebi” hakkında Karar Özeti
 • “İlgili kişinin tahlil sonuçlarının veri sorumlusu hastane tarafından hukuka aykırı şekilde üçüncü kişilere aktarılması” hakkında Karar Özeti
 • “İşverenin, işçisine ait kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri; aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeden ve hukuka aykırı işlemesi” hakkında Karar Özeti
 • “İlgili kişinin, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili özel nitelikli kişisel verilerinin özlük dosyasından çıkarılması talebi” hakkında Karar
 • “Bir tıp merkezinin internet sitesinde video tanıtım bölümü içerisinde görsel ve işitsel kişisel verileri işlenen ilgili kişinin başvurusuna veri sorumlusu tarafından cevap verilmemesi” hakkında Karar Özeti
 • “İlgili kişinin kendisine iletilmesi gereken cevap yazısının veri sorumlusu tarafından resmî yazı şeklinde, çalıştığı birime gönderilmesi” hakkında Karar Özeti
 • “İlgili kişinin araç kiralama hizmeti alması esnasında kişisel verilerinin işlenmesine dair açık rıza vermemesi üzerine kiralama hizmetinden yararlandırılmaması”na ilişkin Karar Özeti
 • “Veri sorumlusu bankanın ilgili kişiye ait kredi kartı ekstresinde yer alan kişisel verileri yanlış e-posta hesabına göndermesi” hakkında Karar Özeti
 • “Sağlık firması tarafından eski çalışanı olan ilgili kişinin kişisel verilerinin rızası alınmaksızın aktarımı” hakkında Karar Özeti
 • “İlgili kişinin, veri sorumlusu bir banka nezdindeki kişisel verileri olan hesap ve kiralık kasa bilgilerinin aktarılması” hakkında Karar Özeti
 • “İlgili kişilerin kişisel verileri olan banka hesap detaylarının açık rızaları olmaksızın vergi müfettiş yardımcısı tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi” hakkında Karar Özeti
 • “İlgili kişinin bir kargo şirketine karşı açtığı işe iade davasında, kişisel verisi olan kamera görüntülerinin kargo şirketi tarafından mahkemeye sunulması” hakkında Karar Özeti
 • “Veri sorumlusu bir havayolu şirketi tarafından ilgili kişiye ait çağrı merkezi görüşme kayıtlarının transkriptinin teslim edilmemesi” hakkında Karar Özeti
 • “Ölenin sağlık verisinin yasal mirasçısı tarafından talep edilmesi” hakkında Karar Özeti
 • “İlgili kişinin, bilet satın almamasına karşın bir havayolu şirketinden uçak bileti satın aldığına dair SMS alması” hakkında Karar
 • “Veri sorumlusu sabit telefon hizmeti sağlayan işletmeci tarafından bir hastanenin müşterilerinin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi” hakkında Karar Özeti
 • “Bankaya olan borcundan dolayı ilgili kişinin yakınına bankanın sözleşmeli avukatı tarafından ilgili kişinin borç bilgisinin iletilmesi” hakkında Karar Özeti
 • Oto Rapor Araç Muayene ve Ekspertiz Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Veri İhlali Bildirimi
 • Fibabanka A.Ş. Veri İhlali Bildirimi
 • Adım Adım Oluşumu Veri İhlali Bildirimi
 • Acer Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi Veri İhlali Bildirimi
 • Acer Sales International SA Veri İhlali Bildirimi
 • West Gate Toplu Yapı Sitesi Yöneticiliği Veri İhlali Bildirimi
 • Generali Sigorta A.Ş. Veri İhlali Bildirimi
 • Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ Veri İhlali Bildirimi
 • Kurum’a Yapılan Şikâyetlerin Usul Şartlarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu