2021 KVKK & GDPR Aralık Bülteni Başlıkları

2021 KVKK & GDPR Aralık Bülteni Ayın Karar Özetleri ve Haberleri

Geçtiğimiz ay içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından gerçek ve tüzel kişiler hakkında verilen kararlar, yayımlanan veri ihlali bildirimleri, Avrupa Veri Koruma Otoritesi (EDPB) ve diğer tüm ülkelerin veri koruma otoriteleri tarafından yayınlanan kararlar, duyurular ve kişisel verilerin korunması ile ilgili Türkiye'den ve dünyadan haberler hakkında detaylı bilgi edinmek için KVKK & GDPR Bültenimizi okuyabilirsiniz.

 • "İlgili Kişinin Cep Telefonu Numarasının Kampanya Adı Altında Bir Dijital Platform Bayii Tarafından Edinilmesi, İşlenmesi ve Rızası Olmaksızın Arama Yapılması" Hakkında 2021/548 Sayılı Karar Özeti
 • "Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Alanında Faaliyet Gösteren Bir Şirket Tarafından İlgili Kişiye Ait Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi" Hakkında 2021/584 Sayılı Karar Özeti
 • "Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Alanında Faaliyet Gösteren Bir Şirket Tarafından İlgili Kişiye Ait Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi" Hakkında 2021/584 Sayılı Karar Özeti
 • "Ölenin Sigorta Poliçesine Yasal Mirasçısının Erişim Talebinin Sigorta Şirketi Tarafından Reddedilmesi" Hakkında 2021/241 Sayılı Karar Özeti
 • "İlgili Kişinin Kişisel Verisinin Kamu Kurumu Personeli Olarak Görev Yapan Eski Eşi Tarafından Sorgulanarak Elde Edilmesi ve Adli Makamlar ile Paylaşılması" Hakkında 2021/230 Sayılı Karar Özeti
 • "İlgili Kişinin Fotoğrafının Öğrencisi Olduğu Okul Tarafından Kullanılması'' Hakkında 2021/572 Sayılı Karar Özeti
 • "Hukuk Bürosu Tarafından İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin Muhatabı ve Tarafı Olmadığı İcra Takibi ile İlgili İşlemlerde Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve İcra Dosyasına İlişkin İlgili Kişinin Telefon Numaralarına Mesajlar Gönderilmesi" Hakkında 2021/228 Sayılı Karar Özeti
 • "Veri Sorumlusu Tarafından İlgili Kişinin Cep Telefonu Numarasına Reklam Amaçlı SMS Gönderilmesi" Hakkında 2021/545 Sayılı Karar Özeti
 • "Bir Eğitim Kurumu Tarafından İlgili Kişinin Cep Telefonu Numarasının Herhangi Bir Veri İşleme Şartına Dayanmaksızın İşlenmesi ve İlgili Numaraya Reklam İçerikli SMS Gönderilmesi" Hakkında 2021/217 Sayılı Karar Özeti
 • "Bir Bankanın, Varlık Yönetim Şirketinin ve Üç Farklı Avukatın Borçlu Olmayan İlgili Kişinin Kişisel Verisini İşleyerek İcra Takibi Başlattıkları İddiası" Hakkında 2021/424 Sayılı Karar Özeti
 • "İşten Çıkarma Sürecinde Veri Sorumlusu İşveren Tarafından İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi" Hakkında 2021/205 Sayılı Karar Özeti
 • "İlgili Kişinin Kanunun 11'inci Maddesi Kapsamındaki Başvurusuna Veri Sorumlusu Tarafından Verilen Cevabın Yeterli Bulunmaması" Hakkında 2021/85 Sayılı Karar Özeti
 • "Veri Sorumlusu Banka Tarafından İlgili Kişinin Verilerinin Yakınları ile Paylaşılması" Hakkında 2021/79 Sayılı Karar Özeti
 • "İlgili Kişinin Fotoğraflarının Veri Sorumlusuna Ait Bir Sosyal Medya Hesabında Paylaşılması Suretiyle Gerçekleşen Kişisel Veri İşleme Faaliyeti" Hakkında 2021/422 Sayılı Karar Özeti
 • "Bir Bankanın Mobil Uygulamalar Üzerinden İlgili Kişiye Rızası Dışında Tanıtım İletileri Göndermesi" Hakkında 2021/361 Sayılı Karar Özeti
 • "Telekomünikasyon Hizmetleri Sunan Bir Veri Sorumlusunun Ürün Satışı Esnasında Müşterilerinin Pasaport Fotoğraflarını Çekerek Depolaması" Hakkında 2021/78 Sayılı Karar Özeti
 • "İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin Bilgisi Dışında Veri Sorumlusu Banka Nezdinde Sorgulanması" Hakkında 2021/32 Sayılı Karar Özeti
 • "İlgili Kişiye Bir Banka Tarafından SMS Gönderilmesi ve İlgili Kişinin Bu Banka Nezdindeki Kişisel Verilerinin İmha Edilmesi Talebinin Yerine Getirilmemesi Hakkında" 2021/358 Sayılı Karar Özeti
 • "Bir Sigorta Şirketi Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Üçüncü Kişiye Aktarılması ve İlgili Kişiye Veri Aktarımına İlişkin Aydınlatma Yapılmaması" Hakkında 2021/333 Sayılı Karar Özeti
 • "İlgili Kişinin İnternet Alışveriş Sayfası Üzerinden Ev Adresine Teslim Talepli Olarak Vermiş Olduğu Siparişlerinin Veri Sorumlusu Kargo Şirketi Tarafından, Hiçbir Suretle Belirtmediği Hâlde İş yeri Adresine Gönderilmesi" Hakkında 2021/603 Sayılı Karar Özeti
 • "İlgili Kişinin, Doğal Gaz Dağıtımı Yapan Bir Şirket Tarafından Düzenlenen Faturasında Kişisel Verisi Niteliğindeki Banka Bilgisine Yer Verilmesi" Hakkında 2021/664 Sayılı Karar Özeti
 • "Şikâyetçinin Yeni Doğan Bebeğine Ait Doğum Belgesinde Yer Alan Kişisel Verilerin Üçüncü Kişiler Tarafından Özel Hastane Olarak Faaliyet Gösteren Veri Sorumlusundan Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi" Hakkında 2021/666 Sayılı Karar Özeti
 • "İlgili Kişinin Veri Sorumlusu Bankaya Yaptığı İş Başvurusunun Olumsuz Sonuçlanması Sonrası Kişisel Verilerinin İşlenmeye Devam Etmesi" Hakkında 2021/670 Sayılı Karar Özeti
 • "Kişisel Sağlık Verilerinin Hastanedeki Yetkisiz Çalışanlar Tarafından Velayete Sahip Olmayan Ebeveyn ile Paylaşılması" Hakkında 2021/761 Sayılı Karar Özeti
 • "İlgili Kişinin Uluslararası Geçerliliği Olan Bir Dil Sınavı Konusunda Türkiye'deki Akredite Kuruluş Tarafından Kişisel Verilerinin Hukuka Aykırı İşlenmesi" Hakkında 2021/799 Sayılı Karar Özeti
 • "İlgili Kişinin Bir Web Sitesinden Kişisel Verilerinin Silinmesi Talebinin Veri Sorumlusu Tarafından Yerine Getirilmemesi" Hakkında 2021/847 Sayılı Karar Özeti
 • "Kimlik Bilgilerinin Fotoğraflanarak Kullanılması Hakkında" 2021/850 Sayılı Karar Özeti
 • "İlgili Kişinin İnternet Hizmeti Aboneliğini Sağlamak Üzere Evine Gelen Şirket Yetkilisinin Aboneliği Oluşturmak Adına İlgili Kişiye Ait Kimliğin Fotoğrafını Cep Telefonu Aracılığıyla Çekmesi Suretiyle Kişisel Verilerini İşlemesi" Hakkında 2021/859 Sayılı Karar Özeti
 • "İlgili Kişinin, Bir Spor Tesisi Tarafından Açık Rızası Alınmaksızın Yer Aldığı Müsabakaların Kaydedilip Yayımlanması" Hakkında 2021/889 Sayılı Karar Özeti
 • "İlgili Kişinin Kardeşine Ait Borca Dair Yürütülen İcra Takibi Kapsamında, Veri Sorumlusu Avukat Tarafından İlgili Kişinin Verilerinin İcra Müdürlüğüne İletilmesi" Hakkında 2021/909 Sayılı Karar Özeti
 • "İlgili Kişinin Sendika Üyeliği Bilgisinin Hukuka Aykırı Şekilde Elde Edilmesi ve Paylaşılması" Hakkında 2021/925 Sayılı Karar Özeti
 • "İlgili Kişiye Ait Görselin, Açık Rızası Alınmaksızın Bir İnternet Sitesinde Yer Alan Haber İçeriğinde Kullanılması" Hakkında 2021/989 Sayılı Karar Özeti"Veri Sorumlusu Kargo Firması Tarafından İlgili Kişi Adına Sehven Fatura Düzenlenmesi" Hakkında 2021/993 Sayılı Karar Özeti
 • Veri Koruma Görevlisi Kavramı
 • "Veri Sorumlusu Kargo Firması Tarafından İlgili Kişi Adına Sehven Fatura Düzenlenmesi" Hakkında 2021/993 Sayılı Karar Özeti
 • 7 Aralık 2021 Tarihli İş Vaadi Konulu TCK Kapsamındaki Kişisel Veri İhlallerine İlişkin Kamuoyu Duyurusu
 • 10 Aralık 2021 Tarihli Veri Koruma Görevlisi Hakkında Kamuoyu Duyurusu
 • 17 Aralık 2021 Tarihli Mağazalarda Alışveriş Sırasında İlgili Kişilere SMS ile Doğrulama Kodu Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu
 • GoDaddy.com, LLC ("GoDaddy") Veri İhlali Bildirimi
 • T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Veri İhlali Bildirimi
 • Eureko Sigorta A.Ş. Veri İhlali Bildirimi
 • Norveç Veri Koruma Kurumu Grindr Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar Verdi