2019 KVKK & GDPR Temmuz Bülteni Başlıkları

Ayın Karar Özetleri

Ayın Önemli Karar Özetleri Hakkında Detaylı Bilgi Almak için

Tıklayınız

Bilgilendirme Rehberi

Ayın Bilgilendirme Rehberi Hakkında Detaylı Bilgi için

Tıklayınız

Mevzuat Analizi

Ayın Mevzuat Analizi Hakkında Detaylı Bilgi Almak için

Tıklayınız

Zamanınız Daralıyor

VERBİS Nedir?

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Hakkında Detaylı Bilgi için

Tıklayınız

2019 KVKK & GDPR Temmuz Bülteni Ayın Karar Özetleri

 • Kişisel Verilerin Kullanılmasıda Bir Veri İşleme Faaliyetidir
 • Veri Sorumlusu Avukat Hakkında 50.000 TL Ceza
 • Üniversite ve Sorumlular Hakkında Karar
 • Emsal Karar: Sunucuları Yurt Dışında Bulunan Hizmet Sağlayıcılardan Hizmet Alınması Yurt Dışına Aktarım Niteliğindedir
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri Niteliğinde Olan Biyometrik Verilerin İşlenmesi İle İlgili İki Karar
 • İlgili Kişinin Açık Rızası Olmaksızın Kişiye Elektronik Ticari İleti Gönderen Anonim Şirkete 50.000 TL Ceza

2019 KVKK & GDPR Temmuz Bülteni Bilgilendirme Rehberi

Kurul,Kararlarini Verirken İlgili kişinin Talebiyle Bağlı Mıdır?

Hukuk muhakemelerinin temel ilkelerinden biri 6100 sayılı HMK. Md. 26’da düzenlenen taleple bağlılık ilkesidir. Bazı istisnai haller dışında Mahkeme, talepten fazlasına veya talepten başka bir şeye karar veremez. Ancak KVK Kurulu’nun verdiği kararlardan görülmektedir ki, 6098 sayılı KVKK kendine has uygulamalar barındıran bir kanundur.

Biyometrik Veri Nedir?

Biyometrik veri GDPR’da, “Yüz görüntüleri veya daktiloskopik veriler gibi bir gerçek kişinin özgün bir şekilde teşhis edilmesini sağlayan veya gerçek kişiyi teyit eden fiziksel, fizyolojik veya davranışsal özelliklerine ilişkin olarak spesifik teknik işlemeden kaynaklanan kişisel veriler” olarak tanımlanmıştır.

2019 KVKK & GDPR Temmuz Bülteni Mevzuat Analizi

Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)

MADDE - 3 Bölgesel Kapsam

Bölgesel kapsam

 1. Bu Tüzük, işleme faaliyeti Birlik içerisinde gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın, Birlik içerisindeki bir kontrolör veya işleyicinin işletmesinin faaliyetleri bağlamında kişisel verilerin işlenmesine uygulanır.
 2. Bu Tüzük, işleme faaliyetlerinin aşağıdaki hususlarla alakalı olması durumunda, Birlik içerisinde bulunan veri sahiplerinin kişisel verilerinin Birlik içerisinde kurulu olmayan bir kontrolör veya işleyici tarafından işlenmesine uygulanır:
  • Veri sahibine bir ödeme yapılmasına gerek olup olmadığına bakılmaksızın, Birlik içerisindeki söz konusu veri sahiplerine mal ya da hizmetlerin sunulması veya
  • Davranışları birlik içerisinde gerçekleştiği ölçüde, davranışlarının izlenmesi.
 3. Bu Tüzük, Birlik içerisinde değil, ancak bir üye devletin hukukunun uluslararası kamu hukuku vasıtasıyla uygulandığı bir yerde kurulu bulunan bir kontrolör tarafından kişisel verilerin işlenmesine uygulanır.