2019 KVKK & GDPR Kasım Bülteni Başlıkları

Ayın Karar Özetleri

Ayın Önemli Karar Özetleri Hakkında Detaylı Bilgi Almak için

Tıklayınız

Bilgilendirme Rehberi

Ayın Bilgilendirme Rehberi Hakkında Detaylı Bilgi için

Tıklayınız

Mevzuat Analizi

Ayın Mevzuat Analizi Hakkında Detaylı Bilgi Almak için

Tıklayınız

Zamanınız Daralıyor

VERBİS Nedir?

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Hakkında Detaylı Bilgi için

Tıklayınız

2019 KVKK & GDPR Kasım Bülteni Ayın Karar Özetleri

 • Bir Bankanın İlgili Kişinin Cep Telefonu Numarasını Amacı Dışında Kullanmasına İlişkin Karar
 • Bir Havayolu Şirketinin Kanun’un Genel İlkelerine ve İlgili Kişinin Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkına Riayet Etmemesi Hakkında Karar
 • Bir Operatör Şirketi Hakkında Karar
 • Sevinç Eğitim Kurumlarına Veri İşleme Şartları Olmaksızın Kısa Mesaj Gönderimi Sebebiyle 50.000 TL Ceza
 • Kişisel Verilerin Sorgulanmasına İmkân Tanıyan Yazılım ve Programları Kullananlar Hakkında Karar
 • Kurum Tarafından Aydınlatma Yükümlülüğüne İlişkin Kamuoyu Duyurusu Yayınlandı
 • Edenred - Veri İhlal Bildirimi
 • Anayasa Mahkemesi Kişisel Verileri Güvence Altına Alan Anayasa’nın 20. Maddesi Uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına İlişkin Kanun Maddesini İptal Etti

2019 KVKK & GDPR Kasım Bülteni Bilgilendirme Rehberi

VERBİS Yükümlülüğünün Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Kriterler

Şirketlerin Veri Sorumluları Sicili’ne beyanda bulunması (VERBİS yükümlülüğü) ile ilgili Kurul tarafından 2018/88 sayılı kararla bazı kriterler açıklanmıştır. Buna göre VERBİS yükümlülüğünün bulunup bulunmadığının, bulunuyorsa hangi tarih itibariyle yükümlülüğün başladığını saptamak için bu kriterlerden hangisinin sağlandığının tespit edilmesi gerekir.

 • Yıllık Çalışan Sayısı
 • Yıllık Mali Bilanço Toplamı
 • Ana Faaliyet Konusu
 • Yurt Dışında Yerleşik Olma Durumu

2019 KVKK & GDPR Kasım Bülteni Mevzuat Analizi

Madde-11 Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği

Veri sorumlusu, veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisinin yükümlülükleri MADDE 11

 1. Tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişiliğin kendisidir. Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen kişi veya kişiler marifetiyle yerine getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ, Kanunun uygulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiyi görevlendirebilir. Bu görevlendirme Kanun hükümleri uyarınca tüzel kişiliğin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.