2019 KVKK & GDPR Eylül Bülteni Başlıkları

Ayın Karar Özetleri

Ayın Önemli Karar Özetleri Hakkında Detaylı Bilgi Almak için

Tıklayınız

Bilgilendirme Rehberi

Ayın Bilgilendirme Rehberi Hakkında Detaylı Bilgi için

Tıklayınız

Mevzuat Analizi

Ayın Mevzuat Analizi Hakkında Detaylı Bilgi Almak için

Tıklayınız

Zamanınız Daralıyor

VERBİS Nedir?

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Hakkında Detaylı Bilgi için

Tıklayınız

2019 KVKK & GDPR Eylül Bülteni Ayın Karar Özetleri

  • Verbis’e Kayıt Süresi Uzatıldı
  • Avrupa Adalet Divanı, Google’ın unutulma hakkına sadece Avrupa Birliği içinde uymasının yeterli olduğuna karar verdi
  • Youtube, Coppa Kurallarını İhlal Ettiği İçin 170 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek
  • Polonya’da Kişisel Veri İhlaline Yaklaşık 645.000 Euro
  • Türkiye İş Bankası A.Ş. – Veri İhlal Bildirimi
  • FER Gayrimenkul Geliştirme ve İnş. A.Ş. – Veri İhlal Bildirimi
  • Furtrans Denizcilik Ticaret ve San. A.Ş. – Veri İhlal Bildirimi
  • Zynga Game Ireland Limited – Veri İhlal Bildirimi
  • Gardrops Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. – Veri İhlal Bildirimi

2019 KVKK & GDPR Eylül Bülteni Bilgilendirme Rehberi

Yurt Dışında Yerleşik Veri Sorumlularının VERBİS Kaydı ve DCR Atama Zorunluluğu

Kişisel verilerin bir kısmının veya tamamının yurt dışında yerleşik kurucu / ortak yabancı şirkete aktarılması ve yurt dışında yerleşik şirketin bu verileri kendi amaçları doğrultusunda kullanması durumunda, yurt dışındaki şirketin Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğü doğmaktadır. Bu aktarımlar, genel bir ifade ile yurt dışında bulunan şirket tarafından sağlanan ve yönetilen bir kayıt sistemine Türkiye'deki tüzel kişiliğe ait çalışan, tedarikçi ve müşterilere ait verilerinin tamamının veya bir kısmının kaydedilmesi ile oluşmaktadır. Ancak salt kişisel verilerin yurt dışı ortak tarafından bir kayıt sisteminde tutulması VERBİS kayıt yükümlülüğü meydana getirmemekte, yurt dışı ortağın bu verileri kendi amaçları doğrultusunda kullanması gerekmektedir.

2019 KVKK & GDPR Eylül Bülteni Mevzuat Analizi

Madde - 9/5 Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, bazı özel durumlarda normal seyirden farklı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatine ters düşen özel durumlarda bu verilerin yurt dışına aktarılması için kanunda farklı bir yöntem öngörülmüştür. Türkiye veya ilgili kişinin menfaatini ilgilendiren konulara Türkiye’nin sahip olduğu sır niteliğindeki bilgiler, kişilerin mülkiyet haklarına ilişkin bilgiler, ülkelerin gen haritasının çıkarılması amacıyla elde edilen sağlık verileri örnek verilebilir. Görüldüğü üzere işbu veriler ve menfaatin kapsamı sınırlı olarak sayılmadığından somut olaya göre bir değerlendirme yapmak gerekmektedir.