2019 KVKK & GDPR Aralık Bülteni Başlıkları

Ayın Karar Özetleri

Ayın Önemli Karar Özetleri Hakkında Detaylı Bilgi Almak için

Tıklayınız

Bilgilendirme Rehberi

Ayın Bilgilendirme Rehberi Hakkında Detaylı Bilgi için

Tıklayınız

Mevzuat Analizi

Ayın Mevzuat Analizi Hakkında Detaylı Bilgi Almak için

Tıklayınız

Zamanınız Daralıyor

VERBİS Nedir?

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Hakkında Detaylı Bilgi için

Tıklayınız

2019 KVKK & GDPR Aralık Bülteni Ayın Karar Özetleri

 • VERBİS’e Kayıt Süresi Tekrar Uzatıldı
 • İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilen Verinin Alenileştirme Amacı Dışında Kullanılması Hakkında 07.11.2019 Tarihli Ve 2019/331 Sayılı Karar
 • Bir doktor tarafından ilgili kişiye reklam/bilgilendirme içerikli mesaj gönderilmesi hakkında 07.11.2019 Tarihli ve 2019/332 Sayılı Karar
 • Dernek, Vakıf ve Sendikaların VERBİS’e Kayıt İstisnası Hakkında 26.11.2019 Tarihli ve 2019/353 Sayılı Karar
 • Almanya’da Telekomünikasyon Servis Sağlayıcılarına BfDI Tarafından Para Cezası Uygulandı
 • Almanya Veri Koruma Otoritesi Tarafından Bir Hastaneye 105.000 Euro Ceza
 • T. Garanti Bankası A.Ş. Veri İhlal Bildirimi
 • Küçükçekmece Belediyesi Veri İhlal Bildirimi
 • Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (n11.com) Veri İhlal Bildirimi
 • Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış KVKK İdari Para Cezaları

2019 KVKK & GDPR Aralık Bülteni Bilgilendirme Rehberi

KVKK Kapsamında Farkındalık Faaliyetleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında gerçek ve tüzel kişiler için alınması gereken bazı idari ve teknik tedbirler olduğu Kanun’da hüküm altına alınmış ve bu tedbirlerden bazıları Kurum tarafından sayılmıştır. Kurum’un saydığı bu tedbirler arasında organizasyonların çalışanlarına farkındalık eğitimleri vermesi ve çalışanlara yönelik farkındalık faaliyetleri düzenlemesi de yer almaktadır.

Teknik Tedbir: Yetki Kontrolü

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 12/1’e göre veri sorumluları; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Bu tedbirler Kurum’un yayınladığı Kişisel Veri Güvenliği Rehberi içerisinde detaylandırılmakta ve VERBİS’e bildirim aşamasında belirtilmektedir.

2019 KVKK & GDPR Aralık Bülteni Mevzuat Analizi

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Uyarınca VERBİS’e Kayıt Aşamaları

Uyum

 • KVKK’ya uyumluluğun sağlanması
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri Saklama ve İmha Politikasının hazırlanması

Ön Başvuru

 • VERBİS’e kayıt olarak başvuru formunun oluşturulması
 • Başvuru formunun KEP veya posta yoluyla Kurum’a gönderilmesi

Başvuru Onay

 • Başvurunuzun değerlendirilerek tarafınıza kullanıcı adı ve parola gönderilmesi

Bildirim

 • Sistemden irtibat kişisi atanması
 • VERBİS’e veri girişlerinin yapılması
 • Bildirimin gerçekleştirilmesi