2019 KVKK & GDPR Ağustos Bülteni Başlıkları

Ayın Karar Özetleri

Ayın Önemli Karar Özetleri Hakkında Detaylı Bilgi Almak için

Tıklayınız

Bilgilendirme Rehberi

Ayın Bilgilendirme Rehberi Hakkında Detaylı Bilgi için

Tıklayınız

Mevzuat Analizi

Ayın Mevzuat Analizi Hakkında Detaylı Bilgi Almak için

Tıklayınız

Zamanınız Daralıyor

VERBİS Nedir?

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Hakkında Detaylı Bilgi için

Tıklayınız

2019 KVKK & GDPR Ağustos Bülteni Ayın Karar Özetleri

  • Müşteri Portföyünün Başka Bir Şirkete Transferi, Kurul Tarafından Türk Ceza Kanunu Kapsamında Değerlendirildi
  • Dublaj Uygulaması Dubsmash’ın Veri İhlali Hakkında 730.000TLPara Cezası
  • Whatsapp Konuşmaları Kişisel Veri Niteliğinde Olduğundan Yargıtay, Bu Yazışmalara Dayanılarak İş Akdinin Feshedilmesinin Haksız Olduğuna Karar Verdi
  • Almanya’da Bir Okul Tarafından GDPR Kapsamında Office 365 Kullanımı Yasaklandı
  • İsveç Veri Koruma Otoritesi (DPA), Öğrencilerin Okula Devamlarını İzlemek İçin Yüz Tanıma Teknolojisini Kullanan Bir Okula 20.000 € İdari Para Cezası Verdi

2019 KVKK & GDPR Ağustos Bülteni Bilgilendirme Rehberi

Engelli Çalıştırma Zorunluluğunun Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi

4857 Sayılı İş Kanunu (“İK”) md.33’e göre; “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli çalıştırmakla yükümlüdür.”

Bu yükümlülük kapsamında işveren engelli çalışan ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve İşkur'a (“Kurum”) bildirimde bulunmak zorundadır. Engelli çalışanlar için yapılan bildirimlerde, diğer çalışanlardan farklı olarak çalışanın sakatlık derecesi kuruma bildirilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) md. 6’ya göre; “Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.”

2019 KVKK & GDPR Ağustos Bülteni Mevzuat Analizi

Madde-6 Özel Nitelikli Kişisel Veriler

KVKK

Madde 6

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları:

  1. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
  2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
  3. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
  4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.